iTids konsulter förbättrar flöden inom många olika branscher och områden. Vi tror på en framtid där vi bor. Därför vill vi bidra till att företag och organisationer i Norrland blir mer hållbara, effektiva och lönsamma.

Genom förbättrade verksamhetsprocesser och ledarskapsutveckling hjälper vi dig till bättre leveransförmåga, sänkta kostnader och minskad kapitalbindning. Vi guidar i hållbarhetsfrågor och identifierar, planerar och stöttar dig i din digitala resa. Vi ser till att identifiera de riktiga problemen, ger ärliga råd och och tillför energi och driv i utvecklingsarbetet. Vi följer med hela vägen, tills resultaten kommer. Tillsammans bygger vi upp en lärande organisation som klarar förändring utan att behöva tumma på kvaliteten.

Angående Corona-viruset:
iTid följer alla riktlinjer och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och MSB utfärdar. I alla uppdrag följer dessutom våra konsulter de regelverk som kunden upprättar för sin egen personal.

iTid förfogar över bra verktyg för distansarbete och samverkan online som vi kan nyttja i de fall fysiska möten ska undvikas.

Tillsammans har våra konsulter en bred och djup kompetens inom många områden och inom flera olika typer av branscher.

085-08102019-iTid-L

Vi tycker att det bästa sättet att visa vår kompetens är genom att berätta om våra erfarenheter och insikter.