Hur kan vi få din verksamhet att fungera bättre?

iTids konsulter förbättrar flöden inom många olika branscher och områden. Vi tror på en framtid där vi bor. Därför vill vi bidra till att företag och organisationer i Norrland blir mer hållbara, effektiva och lönsamma.

Genom förbättrade verksamhetsprocesser och ledarskapsutveckling hjälper vi dig till bättre leveransförmåga, sänkta kostnader och minskad kapitalbindning. Vi guidar i hållbarhetsfrågor och identifierar, planerar och stöttar dig i din digitala resa. Vi ser till att identifiera de riktiga problemen, ger ärliga råd och och tillför energi och driv i utvecklingsarbetet. Vi följer med hela vägen, tills resultaten kommer. Tillsammans bygger vi upp en lärande organisation som klarar förändring utan att behöva tumma på kvaliteten.

Angående Corona-viruset:
iTid följer alla riktlinjer och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och MSB utfärdar. I alla uppdrag följer dessutom våra konsulter de regelverk som kunden upprättar för sin egen personal.

iTid förfogar över bra verktyg för distansarbete och samverkan online som vi kan nyttja i de fall fysiska möten ska undvikas.

Tillsammans har våra konsulter en bred och djup kompetens inom många områden och inom flera olika typer av branscher.

085-08102019-iTid-L

Vi tycker att det bästa sättet att visa vår kompetens är genom att berätta om våra erfarenheter och insikter.