Anmäl dig nu till utbildning i Lean Produktion HT 2022/ Luleå, Skellefteå

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker som innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen ger förståelse för grundläggande strategier och principer inom lean produktion. Den ger även en grund för fortsatta studier av hur den nya generationens världsledande företag som arbetar enligt en lean affärsstrategi bedriver sin verksamhet.

Läs mer på: Ungapped (ungpd.com)

Ny medarbetare på vårt Luleåkontor

William brinner för att effektivisera flöden genom att lösa riktiga problem. William är Civilingenjör i Industriell Ekonomi med inriktning Logistik och Supply Chain Management och har erfarenhet av avancerad teknik inom logistik, som Machine Learning, Internet of Things och simulering. Hos oss kommer han att arbeta med produktions- och verksamhetsutveckling för att skapa livskraftiga företag i Norrland.

iTid är med i webbinarium ”Säkra system för planering och material – resultat från Uppkopplad byggplats”

Vår Jarkko är med i webbinarium, onsdag den 27 oktober, kl. 08.00-09.30, där han beskriver hur en digital tvilling kan skapa kundvärden i byggprocessens sena skeden. Datadrivna beslut stöttar överlämningen till och fortsatt fastighetsförvaltning och utveckling. Men vilka utmaningar och möjligheter finns det med den digitala tvillingen och går det att generalisera lösningar för att lyfta hela byggbranschen? Moderator är Kajsa Simu. Anmälan här: https://www.smartbuilt.se/aktuellt/kalendarium/211027-uppkoppladbygg/

iTid genomför intervjustudie i Samarbete och Hållbarhet i Kvarkenregionen  

Intervjuerna fokuseras till företag i Västerbotten och Västernorrland men är en del i en studie inom Kvarkenregionen. Målet är att skapa en nulägesbild av företagen samt hur deras behov ser ut framgent.

Det gränsöverskridande projektet ”Future Cleantech Solutions” är ett projekt som ska främja möjligheterna till konkreta affärs- och samarbetsmöjligheter för små och medelstora företag inom grön teknik, ren energi och hållbara lösningar. ”Framtidens hållbara industrimiljöer”, ett omfattande samverkansprojekt där industriföretag i Västerbotten – både stora industrier och SMF – samlats för att gemensamt arbeta för ökad hållbarhet.