Årets VD


Vi säger vi eftersom vi på iTid alla är en del av vårt värderingsstyrda företag med platt organisation.

Syftet med utmärkelsen Årets VD är att uppmärksamma och premiera förebilder bland Sveriges vd:ar och genom det goda exemplets makt påverka utvecklingen mot ett mer värderingsdrivet ledarskap och ett långsiktigt hållbart näringsliv.
Det kan ju faktiskt inte bli bättre, vi som har missionen ”En framtid där vi bor” som handlar om livskraftiga företag i Norrland och vår VD Fredrik Johansson som är en sann förebild och förespråkare för vårt värderingsdrivna ledarskap!

Partnerföretag med Good Solutions

RS Production® från Good Solutions är marknadsledande programvara designad för att snabbt och enkelt ge produktionsteam insikter och åtgärder i realtid för att skapa en förutsägbar, lönsam och hållbar fabrik.

Fabriker har minskat kvalitetsförluster till ett minimum med RS Production. Andra har dubblat sin kapacitet utan att investera i nya maskiner.

RS Production omvandlar data från maskiner, människor och system till tydliga visuella insikter och beslutsunderlag som ger både produktionspersonal och styrelsen möjlighet att möta fabrikens strategiska utmaning.

Umeå kommun tar stöd av iTid

Uppdraget innebär en analys av nuvarande produktions- och
informationsflöden och att utifrån denna analysera verksamhetens olika roller samt om de finns behov av förändring och anpassning av
dessa för att kunna ta sig an större och mer komplexa byggprojekt.

Uppdraget utförs under våren och slutrapporteras under hösten 2021.

Produktionslyftets Startprogram: Förändringsarbete med automationsperspektiv

Att löpande förbättra sin verksamhet i den riktning framtiden fordrar kräver
att du och dina kollegor investerar tid och kraft för att skapa samsyn kring
era viktigaste utmaningar. Med Lean som grund arbetar vi för att öka
förmågan att medvetet och hållbart driva förändring och förnyelse i den
riktningen. Frågor kring omställning mot en mer automatiserad produktion
vävs in i startprogrammet.

Startprogrammet riktar sig till tillverkande små och medelstora företag som genomfört en förutsättningsstudie inom Robotlyftet, men som inte gått vidare och sökt en automationscheck.

Läs mer