Handels- och tjänsteföretag

Inom handels- och tjänsteföretag är servicenivå och konkurrenskraftiga priser viktigt, särskild i och med den transparens som näthandeln medför. Därmed finns både stort behov av att effektivisera sin försörjningskedja och att nyttja digitaliseringens möjligheter. Supply Chain Management och Digitalisering är två av iTids kompetensområden. 

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

Affärsutveckling

Inom handels- och tjänstesektorn är det mycket viktigt att förstå sina kunders behov och omsätta det till krav och utformning av interna processer. Nya köpmönster och krav på flexibilitet i leveranser och reklamations-/ returhantering har förändrat branschen. iTid är i sig ett tjänsteföretag och vi har även använt Business Model canvas för att utveckla vår egen affärsmodell.

Supply Chain Management

Inom SCM har iTid expertkompetens och erfarenhet från uppdrag bland annat inom lagerstyrning, distribution och tullhantering.  iTid har också erfarenhet av integration mellan affärssystem, automatisering och utbyte av affärsinformation via EDI.

Hållbarhet och CSR

Transportoptimering och effektiva distributionslösningar är exempel på projekt där iTid bidragit till att göra kunden mer hållbar ur ett ekologiskt perspektiv. Inom CSR och regelefterlevnad är vi stolta över att ha unik kompetens inom Legal Compliance och riskanalys vilket är särskilt efterfrågat inom bank- och försäkringssektorn. 

Verksamhetsledning och styrning

Även företag som inte producerar fysiska produkter måste planera, leda och styra sin verksamhet. iTid kan hjälpa till med allt från strategiformulering och målnedbrytning till utformning av taktisk planering och daglig styrning. 

Våra senaste insikter och erfarenheter kopplat till Handels- och tjänsteföretag