Underhåll

Produktivt underhåll kan ses som en strävan mot optimal livslängd med långsiktig lönsamhet. Underhållsprocessens mål är att säkerställa personsäkerhet, anläggningssäkerhet, miljösäkerhet och att utrustningen fungerar som den ska avseende kapacitet, kvalitet och kostnad.

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

Underhållsstrategi

TPM
Underhållstrappan
Avhjälpande/Förebyggande/Förbättrande UH

Underhållsorganisation

Förbättringsarbete
Specialistunderhåll
5S och operatörsunderhåll

Mätning och uppföljning

TAK
Funktionssäkerhet
Underhållsmässighet
Underhållssäkerhet

Våra senaste insikter och erfarenheter kopplat till underhåll