Verksamhetsledning och styrning

Många företag och organisationer har svårt att hantera verksamhetsstyrning på ett systematiskt sätt. Utmaningen kan vara allt från att det saknas en tydlig ledningsfilosofi till att det behövs stöd i strategiformulering, verksamhetsplanering, upprättande av tydliga mål, eller en tydlig och involverande kommunikation av det som överenskommits.

Oavsett utmaning så vet vi att coachning av er ledningsgrupp och enskilda ledare skapar förutsättningar för att lyckas med det utmaningsdrivna förbättringsarbete som pågår i alla organisationer.

 

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

Ledningssystem

Med kvalitetssystem och miljöledningssystem säkerställs att företaget utvecklas för att uppnå långsiktig hållbarhet med avseende på ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter.

Vi har kunskap och erfarenhet från införande och utveckling av ledningssystem i små och stora organisationer.

Filosofi och värdegrund

Utan en tydlig och kommunicerad ledningsfilosofi och värdegrund är det svårt att skapa en hållbar förändring och förbättring i en organisation.

Vi försöker leva som vi lär och använder själva ett värderingsdrivet ledarskap i vår platta organisation. Så vi vet vad vi pratar om och har dessutom hjälpt många andra med filosofi och värdgrundsarbete. I grunden utgår vi från vårt tro på en LEAN filosofi med fokus på ett högre värdeskapande för medarbetare, ägare, samhälle och kund.

Planering

Planering förekommer på många olika nivåer i en verksamhet, med allt ifrån affärsplanering som görs på ledningsnivå, till operativ planering på maskinnivå.

iTid har metoder och expertis från exempelvis sälj- och verksamhetsplanering, upprättande av planeringsorganisation, MPS och lagerstyrning samt visuella planeringsmetoder.

Strategi och mål

Strategi och mål ger organisationen en riktning att förhålla sig till. För att uppnå satta mål behövs strategier som vägleder i vad som behöver fokuseras.
För att uppnå sitt syfte behöver strategi och mål i sin tur ta utgångspunkt i organisationens filosofi och värdegrund.

Vi guidar i strategiformulering, faciliterar och hjälper till med målnedbrytning och verksamhetsmätning. Våra seniora konsulter ser helheten och behoven och stöttar i nedbrytningen, drivandet och uppföljningen av det som behöver vara företagets fokus.

Ledarskap

Ledarskap är A och O i en organisation och skapar den kraft till förändring som krävs för att få en organisation att förflytta sig framåt. Ledarskapet och även medarbetarskapet kan underlättas och stöttas genom att vara värderingsstyrt, vi vet att delar som förankring, involvering. träning och efterfrågan ger effekt.

På iTid har vi kunskap och erfarenhet av bl.a. förändringsledning, lean ledarskap och coachande förhållningssätt. Vi har själva varit ledare i stora och små organisationer och vi arbetar dagligen med ledare i olika branscher och med olika förutsättningar.

Affärsutveckling

En väldefinierad affärsmodell och säljprocess är

helt avgörande för att kunna arbeta både systematiskt och effektivt med sin försäljning och att leverera det värde kunden efterfrågar.

Vi kan hjälpa er att ta fram en affärsmodell utifrån kundens behov och till det en kopplad säljprocess. Vi ser till helheten och hjälper er att särskilja vad som är viktigt för er och vad som är mindre viktigt, hur resurser ska prioriteras och vilka förutsättningar som är viktiga att ta hänsyn till.

Våra senaste insikter och erfarenheter kopplat till verksamhetsledning och styrning