Verksamhetsledning och styrning

Många företag och organisationer har svårt att hantera verksamhetsstyrning på ett systematiskt sätt. Utmaningen kan vara allt från att det saknas en tydlig ledningsfilosofi till att det behövs stöd i strategiformulering, verksamhetsplanering eller upprättande av tydliga mål. Oavsett utmaning så vet vi att coachning av er ledningsgrupp och enskilda ledare skapar förutsättningar för att lyckas med det utmaningsdrivna förbättringsarbete som pågår i alla organisationer.

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

Ledningssystem

Kvalitetssystem
Miljöledningssystem

Filosofi

Värdegrund
LEAN filosofi

Planering

Sälj- och Verksamhetsplanering
Planeringsorganisation
MPS och Lagerstyrning
Visuella planeringsmetoder

Strategi och mål

Strategiformulering
IT-strategi
Målnedbrytning
Verksamhetsmätning

Ledarskap

Värderingsstyrt ledarskap
Lean ledarskap
Coachning

Affärsutveckling

Business canvas
Affärsmodeller

Våra senaste insikter och erfarenheter kopplat till verksamhetsledning och styrning