Företaget

iTid grundades 2004 i Luleå och sedan starten har företaget växt organiskt efter Norrlandskusten. Idag har vi kontor på fem orter; Luleå, Skellefteå, Umeå, Sundsvall och Sandviken. Det som kännetecknar oss när vi utför våra uppdrag hos kund kan du läsa mer om nedan.

Vi skapar en framtid där vi bor

Vi är konsulter specialiserade på planering, digitalisering/automatisering, hållbarhetsfrågor och styrning av material-, produktions- och informationsflöden. Vi älskar att förbättra, och är dessutom riktigt duktiga på det. Faktiskt bland de bästa. De flesta av våra kunder finns i Norrland. För det här är vår plats. Att skapa en framtid där vi bor, med förutsättningar för fler jobb och goda livsvillkor, är en mission som genomsyrar allt vi gör. Vilka uppdrag vi åtar oss, hur arbetet utförs, hur vi formar vår kultur och hur vi rekryterar.

Vi förbättrar flöden

Vad är det vi egentligen gör? Vi brukar säga att vi förbättrar flöden. Med flöde menar vi dels det fysiska materialflödet och dels informationsflödet. Informationsflödet kan bestå av IT-system och papper, men även rent visuella signaler som styr materialflödet. Vi arbetar med att förbättra olika delar i själva flödet, exempelvis distribution, inköp, produktionsplanering och styrning. Vi arbetar även med stödprocesser som behövs för att flödet ska fungera, exempelvis underhåll.

Vi är bra folk som kan

Att vi är lokala gör att du alltid har kompetensen nära. Våra konsulter förstår kulturen och kontexten i vår del av landet och har tillgång till de viktiga nätverken här. Alla våra medarbetare har akademisk utbildning – de flesta är civilingenjörer – men de måste också ha flerårig arbetslivserfarenhet från de branscher och områden vi jobbar med. Att projektledarkompetens är en självklarhet behöver vi kanske inte ens nämna? Men lika självklart är balans i livet. Vi ser till att inte överbelägga någon, att hjälpa varandra och vi ger alla samma lön och bonus. Därför kan du lita på att du alltid får kunniga och fokuserade konsulter som sätter leveranskvalitet framför egen vinning.

Vi löser riktiga problem

Tillsammans med dig jobbar vi med att förstå helheten och få flödena att fungera och hänga ihop bättre. Vi är frågvisa och går till botten med analysen. Vad är symptom, och vad är egentlig orsak? Vårt fokus är att hitta och lösa de verkliga problemen, som kostsam övertid och bristande leveransförmåga, då kan vi åstadkomma en hållbar förändring. Räkna med raka puckar, för det är det vi tycker funkar bäst. Som konsulter kommunicerar och engagerar vi på alla nivåer – för att riktigt förändring kräver delaktighet. Vi arbetar utifrån en tro på individens förmåga och ger stöd i att bygga upp en lärande kultur, där organisationen får rätt verktyg för att kunna fortsätta utvecklas.

Vi följer med hela vägen

Ofta behövs det en extern kraft för att komma igång med ett förändringsarbete, men vi vet att det också krävs kontinuitet för att ro det i land. Vi är inga konsulter som bara överlämnar en strategi och tackar för oss. Om planen inte fungerar i dina medarbetares vardag blir det ju ingenting. Vi tar ansvar för resultatet och följer med hela vägen. Från ledningsgrupp till produktionsgolv. Från leverantör ut till kund. Vi leder eller stöttar i genomförandet så att idéerna kan bli verklighet. För att vi bryr oss om att det ska gå bra.