Är snabbmat nyttigt eller hur tusan ska vi tolka fakta i det vi ser i statistiken!?

2020-09-25
Jag har haft ett spännande inhopp i en kurs i matematik förra veckan för blivande produktionstekniker. Pratade om statistik, statistiska verktyg, möjligheter och fällor med att använda statistik som beslutsunderlag. 

Statistik är ett kraftfullt verktyg i rollen som produktionstekniker där man ofta kan behöva dra slutsatser av stor mängd data. Man behöver även förstå eller värdera andras slutsatser av stor mängd information. Minst lika viktigt som att förstå de statistiska verktyg som finns är att kunna sin process och förstå de data som analyseras och vad som påverkar dem.

Även betydelsefullt för och gör det mer intressant att förstå och tolka viktig vardaglig information eller samhällsdebatten. Statistik kan användas som ett otroligt effektivt verktyg för att påverka stora massor eller enskilda personer att ta beslut om både privatekonomi och fastställa allmänt ansedda ”sanningar” eller som ”faktagrund” för att gynna sin sak i debatten. Att kritiskt kunna ta del av statistik i vardagen och även ställa goda frågor när det går är så värdefullt.

Ett intressant exempel som många kan relatera till och där slutsatsen lätt kunde bli fel mot det egentliga förhållandet var då det för en tid sen gjordes en större undersökning av människors fysiska status och frågor ställdes även om deltagarnas livsstil, matvanor etc. När man sen tittade på resultatet så visades det att det var en stark korrelation mellan goda fysiska värden och ofta ätandes på diverse snabbmatshak. Där kunde den slutsatsen blivit att ”ät mer snabbmat på snabbmatshak så får du bättre fysik”. Men då man tänkte ett steg längre och ställde sig frågan ”vilka äter ofta på snabbmatshak?” så insågs att det förstås är unga människor som är flitiga gäster på våra snabbmatshak. Så det riktiga orsakssambandet eller kausaliteten var istället mellan ålder och individers fysiska status vilket nog inte kan ses som lika revolutionerande. Tusan också tänkte jag som ändå kan gilla snabbmat!

Som på iTid där vi hjälper närliggande företag med våra olika kompetensområden. Viktigt att förstå företagens behov, kultur och bakgrund för att tillsätta bästa insatts och med rätt kompetens. Inget företag är exakt lika som ett annat även om många likheter finns. Inget problem eller förbättringsmöjlighet är exakt lika även om det kan se så ut vid första anblicken. Detta är jag enbart glad för då det bara gör våra arbetsdagar så mycket mer personligt givande!

Snabbmat som arbetslunch då? Ja det händer nog ibland trots att statistiken pekar åt att jag borde något annat. Livet består ju ändå av så mycket annat än bara fakta och statistik…

Trevlig helg! 😊

Henrik Larsson