Byggdelar i agil projektledning

2021-02-12
Agil projektledning betyder olika saker för olika personer, organisationer och företag.

Inom systemutveckling använder många metoder som #Scrum, #Kanban, #XP, eller en blandning av dessa, som agil metod. Ofta är de här metoderna beskrivningar av själva arbetsprocessen som skapar tjänster eller produkter. Jag kallar dessa ibland för produktionsmetoder (ni som kan #PPS förstår) istället för projektledningsmetod.

Det som är positivt är att produktionsmetoderna syftar till att minska behovet av vattenfallsbaserad projektledning i traditionell mening. Traditionell projektledning har en del aktiviteter som inte anses skapa värde, utan blir ofta en exercis i metadata och rapportering till styrgrupp, projektägare och beställare. Vattenfallsbaserad projektledning leder ofta också till att förseningar fortplantar sig i tidplanen och en oförmåga att ta hand om nya förutsättningar.

Om vi ändå antar att det finns delar av projektledning tillför ett kundvärde för organisation, beställare och kund, vilka komponenter bör agil projektledning innehålla då? Enligt mig är det dessa delar:

– Visuell planering och uppföljning

– Uppdelning av arbetet i greppbara paket så kallade sprintar.

– Återkommande omtag och planering genom estimat och fokus på kundvärde

– Inte påbörja en aktivitet innan förutsättningar för att är klara av aktiviteten är på plats

– Något slags ’big room’ tänk

– Delaktighet och engagemang från en tvärfunktionell projektgrupp

– Förmåga att hantera oförutsedda händelser

Om det är agil projektledning då har jag exempel från både från #LastPlanner och riktiga projekt. Om du vill prata agil projektledning så kan du höra av dig till mig.