Hög energi i nätverk

2024-03-07
Har du suttit själv på din kammare och funderat över hur du skall lösa ett problem eller fixa en utmaning? Visst är det inspirerande att tänka nytt och forma en utveckling. Tänk dig då samma utmaning och att få bolla den i grupp med personer som tycker det är lika spännande som du. Vi har jobbat med produktionsutveckling i nätverksformat tillsammans med tre företag; Elkapsling, Nordhydraulic och Nordic Road Safety. Deras gemensamma behov var att se över sin maskinparkslayout och samtidigt expandera i tillverkningslokalerna, helst utan att behöva bygga ut.

För att få till en bra layout behöver man ha en detaljerad överblick på flödet i sin tillverkningsprocess. Vi börjar därför med en värdeflödesanalys och väljer de mest frekventa produktvarianterna. Värdeflödet översätts sedan till ett fysiskt flöde med utrymmesbehov för inleverans, maskiner, verktyg, plocklager, buffertlager, körvägar och utleverans. Arbetsmiljöfaktorer såsom buller, damm, ventilation, ergonomi, belysning mm beaktas också.

I nätverket låter vi lampan lysa på ett företag i taget som får visa upp sin verksamhet, beskriva sina mål och ge ett första utkast till idé. Sen blir det stor brainstorming där alla deltagarna bidrar med erfarenhet från sitt företag och det genererar nya och utvecklade idéer.

För att få till bästa utväxling och samarbete så är det viktigt med stor tillit i gruppen, vi använder Leanspel för att öva på att tänka i flöden och samtidigt lära känna varandra genom att jobba i mixade grupper mellan företagen. De som är med får inte heller vara konkurrerande på marknaden. På detta sätt skapar vi en miljö där deltagarna inte är rädda för att ställa ”dumma” frågor, man vågar blotta sina svagheter och också vara stolt över sina styrkor.

På kort tid lyckas vi med att ta fram mer genomtänkta och smartare lösningar med högre kvalitet som kommer att ge en ombyggd produktionslokal med högre produktivitet och bättre arbetsmiljö. För deltagarna var det hög energi i gruppen när man ser den effekten och som en bonus fick de med sig en känsla av att ju mer jag ger, desto mer får jag ut av att arbeta tillsammans.