IT-strategi

2020-01-10
Det är vanligt att företagsledningar känner vånda inför IT-frågor. De är osäkra på hur IT ska styras och vad de ska fatta beslut om. iTid hjälper till med en genomtänkt IT-strategi som gör att frågorna avdramatiseras och IT blir en fråga som alla andra.

Lindbäcks Bygg är ledande i Sverige vad gäller att bygga modulariserade flerfamiljshus industriellt. Företaget har expanderat i flera år och har i dag kunder över hela landet. För att behålla sitt försprång vill Lindbäcks använda IT mer systematiskt som stöd för verksamheten.

Tillsammans med företagsledningen gick iTids konsulter igenom företagets behov och önskemål. De gjorde ett traditionellt analysarbete för att förstå och utveckla IT-strategin. Parallellt genomförde de fyra workshopar med varsitt tema:

  1. Affärer – på vilket sätt ska IT stödja nuvarande och kommande affärer?
  2. System – vilka systemområden och förmågor krävs för att stödja affärerna?
  3. Teknik – hur ska tekniken bakom se ut för att driva nödvändiga system?
  4. Organisation – hur ska vi leda, driva och utveckla IT som verksamhet?

I de två första workshoparna deltog hela företagsledningen medan endast de berörda deltog i de två sista.

Arbetet resulterade i tre dokument:

  • IT-strategi
  • IT-handbok
  • Handlingsplan kommande åren

IT-strategin och IT-handboken fördes in i verksamheten, medan handlingsplanen ägdes av den som var ansvarig för IT i företagsledningen.

Resultat

Lindbäcks Bygg har idag IT-verktyg som stödjer den kritiska processen från projektering till förvaltning av fastigheter. Driften och förvaltning av IT-systemen har outsourcats till en extern leverantör. iTid uppdaterar regelbundet företagets IT-strategi. Den har breddats genom att stödja produkternas hela livslängd och att omfatta fler verksamheter inom koncernen.

”Med enkla och effektiva medel sorterade iTid upp vår verksamhet till något som vi kan både greppa och styra. Med strategin har vi fått en tydlig ledstång att hålla oss i.”

Stefan Lindbäck, VD