Leannätverk Norr – ett uppskattat sätt att lära av varandra för #Enframtiddärvibor

2021-12-20
En återstart av en uppskattat nätverk skall ge det stöd som ett företag behöver för att kunna ta steget till att bli ett än mer innovationsrikt med hög förbättringstakt. I ett Norrland i förändring.

Vi på iTid ansvarar för roddandet av ett nätverk för företag som jobbar med Lean, eller är nyfikna på hur Lean fungerar.

Merparten av företagen ligger i Norr- och Västerbotten och de flesta håller på med tillverkning av något slag, men det finns även några större offentliga organisationer, så spännvidden är rätt stor.

Huvudtanken med nätverket är att medlemmarna ska kunna lära av varandra och även knyta kontakter med likasinnade som kan vara behjälpliga i att komma vidare med Lean i praktiken. Alla som är med har erfarenhet av förbättringsarbete, så om man behöver få stöd eller råd så finns det alltid någon som varit med om något liknande som kan komma med tips om hur man kan komma vidare.

iTids roll är dels att facilitera själva nätverket, men även att komma med frågeställningar, inspel och klokskaper som kan göra att medlemmarna kan komma vidare i sina respektive processer.

Nu senast diskuterade vi vikten av intern kommunikation och hur man kan göra rent praktiskt för att få en mer levande dialog i företaget, och kom även med praktiska tips kring hur man kan gå till väga för att få ett förändringsarbete mer dynamiskt och vilka metoder man kan använda för att lättare prioritera mellan olika insatser.

Vi som arrangörer har länge känt behovet av att ha ett erfarenhetsutbyte mellan de som jobbar med att utveckla lönsamma företag i regionen och vi är oerhört glada över det gensvar som företagen visat. Det är tydligt att det finns ett stort behov, både för utbytet, men även att någon tar på sig ansvaret att hålla i agendan.

Vi är jätteglada över den respons vi fått för det här initiativet och vi ser fram emot framtiden och vad det här nätverket kan göra för vår region.