Måste förändring ta tid?

2023-08-25
Hur vi definierar en förändring är ofta avgörande för om vi lyckas genomföra den hela vägen till önskat resultat.

Att förändring måste få ta tid och att många misslyckas med att genomföra förändringar på grund av att de tappar motivationen då resultaten uteblir är något som jag ofta hör.  Jag tänker att det beror på vad vi menar med förändring och hur vi mäter den.  Förändring brukar beskrivas enligt bilden. Något som jag ofta märker är att vi förväntar oss ett resultat som står i relation till insatsen vi lägger in. Får vi inte det så ger vi upp.

I verkligheten kommer effekterna av våra förändringar att visa sig först på sikt. Om vi då mäter effekter är det väl inte så konstigt om vi ger upp.

Tänk om vi eller våra barn skulle göra likadant när de försöker lära sig att cykla. De 400 första gångerna av barnets ansträngningar och vårt coachande som bara resulterat i minimala framsteg. Då tänker varken vi eller de att trots ansträngningarna har det förväntade resultatet (att kunna cykla) uteblivit så vi återgår till att inte kunna cykla. Vi väljer istället att se, uppmuntra och fira varje val till ansträngning och korn av framgång som en röst på att bli en cyklande person. Vi tror på metodiken för hur vi gör och på att resultaten kommer komma.

För att hålla motivationen och engagemanget vid liv så är det viktigt att ha på sig rätt glasögon som gör att vi ser och firar förändringarna i vårt system. Alltså förändringar i hur vi är, tänker och gör som leder oss i önskad riktning.

Varför fokuserar vi då så ofta på resultat i organisationer?
För om vi tror på att göra rätt saker leder till önskade effekter så bör våra mål inte vara ett resultat utan ett system som hjälper oss göra rätt saker. Vi bör därför leta efter förändringar i systemet och inte i resultatet. Då kan förändringar vara momentana.