Min Erfarenhet av ChatGPT

2023-06-12
Denna är en analys av hur AI-verktyget ChatGPT kan användas. Fokus är hur vi kan kommunicera effektivt med ChatGPT och på användarstrategier. Jag presenterar några insikter, råd och användartips baserade på min utforskning och interaktion med systemet.

ChatGPT, som är ett AI-baserat verktyg släpptes av OpenAI i slutet av föregående år, och sedan dess har jag utforskat dess möjligheter. Från början imponerades jag av verktyget, även om det ibland gav oväntade och ibland felaktiga svar. Snart insåg jag att framgången med AI till stor del beror på klarhet och precision i kommunikationen. Här är några av mina insikter och råd baserade på min erfarenhet och det jag lärt mig från olika källor, inklusive Youtube och ChatGPT själv.

Trots att AI är avancerad, saknar den intuitiv förståelse för kontext. Jag lärde mig att vara specifik i mina förfrågningar för att få det mest exakta och relevanta svaret. Dessutom blev det uppenbart att genom att vara tydlig och exakt sparade jag tid då jag fick mer direkt information utan att behöva ställa uppföljningsfrågor. Dessutom kan ChatGPT hjälpa till att förädla frågan och göra den mer precis.

Mina Tips för att Arbeta med ChatGPT Här är några saker som jag har hittat särskilt hjälpsamma:

  1. Var detaljerad: Exakta frågeställningar hjälper till att undvika missförstånd och ger mer användbara svar. Till exempel, i stället för att fråga ”Vilken kattras ska jag köpa?”, frågar jag ”Ge mig fyra exempel på katter som trivs att bo i en lägenhet i stan och därför inte får möjlighet att gå ut ofta?”
  2. Använd fullständiga meningar: Från början använde jag ofta korta kommandon, men jag upptäckte att fullständiga, tydliga meningar ger bättre resultat.
  3. Var tydlig med instruktioner: När jag ger en uppgift till ChatGPT, är jag så detaljerad som möjligt i mina instruktioner. En vag fråga kan leda till ett otillfredsställande svar.
  4. Ge exakta tids- och rumsspecifikationer: Om min fråga innefattar ett visst tid- eller rumsbegrepp, inkluderar jag det för att undvika förvirring.
  5. Ställ följdfrågor: Om svaret inte motsvarar mina förväntningar, ber jag AI:n att precisera sig eller ställer ytterligare frågor.
  6. Undersök råd från andra användare: På internet finns det ett överflöd av information och tips från andra AI-användare, och många av dessa är användbara.

Arbetet med AI är en ständig inlärningsprocess, och varje interaktion ger ny kunskap om hur man effektivt kommunicerar med dessa system. Jag hoppas att mina insikter och tips kan vara till nytta i dina egna AI-äventyr!

Som en intressant avslutning, testa att ge följande scenario med avslutande fråga till ChatGPT: Erik är i vardagsrummet. Han går till köket och bär på en kopp. Han lägger en boll i koppen och bär koppen till sovrummet. Han vänder koppen upp och ner och går sedan till trädgården. Han lägger ner koppen i trädgården och går sedan till garaget. Var är bollen?

Fråga sedan: Är du säker på det?