När förändringens vindar blåser så är rötterna avgörande för om det blir succé eller plattfall

2020-10-08
Det ser inte mycket ut för världen, krokigt, smalt och vackert endast i en mors ögon. Men tveklöst inspirerande. Och rötterna starkt fästa i jorden.

 

Detta träd stod i dalen nedanför Kebnekaise och fick mig att stanna upp trots att vinden var så stark så det krävde lite fokus att hålla sig på benen. Detta ”segträd” hade säkert mött vindar hårdare än den vi hade denna dag. Det hade dessutom stått i dessa, och andra tuffa förhållanden år ut och år under flera år.

Jag tänker lite förenklat att de organisationer som blir bra på förändring också är de som kommer att stå sig starka framgent. Förändrade behov och förutsättningar kommer med regelbundenhet i hög takt till de flesta verksamheter. Det är ingen ny spaning.

För att klara av detta tror jag att man som organisation behöver vara duktiga på att anpassa sig genom att justera sina arbetssätt. För att justera sina arbetssätt på ett friktionsfritt sätt kräver massor av tillit, samsyn och värden. Starka rötter. Som segträdet.