Ny layout hos Lundqvist Trävaru

2023-03-14
Hos Lundqvist Trävaru AB i Piteå har iTid genomfört ett projekt där vi har arbetat fram en fabrikslayout och nya arbetssätt inför en kommande utbyggnad av fabriken.

Det har varit ett gediget förarbete, som från början inte alls handlade så mycket om varken storlek på lokalerna eller var arbetsstationer och buffertar ska placeras. Tillsammans med produktionsledningen och en arbetsgrupp med representanter från avdelningarna i produktionen har vi först arbetat fram en tydlighet och struktur kring hur styrningen i produktionen ska hanteras.

Vi har:
– Tränat på hur effektiva flöden skapas genom ett uppskattat och lärorikt leanspel
– Tagit fram och beslutat om en Produktionsstrategi som tydliggör ramarna för hur beslut tas
– Arbetat fram gemensamma principer för en bra layout. Vad är viktigt för en bra arbetsmiljö, ett bra flöde och en effektiv materialhantering?
– Gjort kapacitetsberäkningar som utgår ifrån den framtida volym som den nya fabriken ska klara att producera. Resultatet ger svaret på hur mycket utrustning och hur stora arbetsytor som kommer att behövas
– Specificerat funktionskrav som ytstorlekar, behov av media, lyfthjälpmedel och portar
– Definierat närhetskrav mellan olika ytor i fabriken. Vad behöver ligga nära vad? Vilka ytor ska absolut inte vara i närheten av varandra?
– Arbetat fram drömlayouter på varje avdelning för att få en känsla för storlek och form på varje yta
– Tagit fram tre alternativa blocklayouter för hela fabriken som sedan har utvärderats på ett strukturerat sätt, med hänsyn till produktionsstrategi, principer, funktionskrav, närhetskrav och självklart även investeringskostnad
– Detaljplanerat de utvalda layouterna i CAD och skapat en plan för utbyggnaden som dessutom kan utföras i flera steg, baserat på hur konjunkturen utvecklar sig framöver.

Ett jättekul projekt med fantastiska människor som alla har bidragit med engagemang och kompetens! Vi har haft stort fokus på en bred förankring hos medarbetarna hela tiden och jag tror och hoppas att vårt arbete kommer att bidra till en effektiv och trivsam arbetsplats när det väl blir dags att sätta spaden i jorden.