Ny roll för en Ingenjör

2021-08-13
Reflektion – en del av lärandet

Har under pandemin fått prova på något nytt, att jobba som lärare på Yrkeshögskolan. Har varit flera olika ämnen som t ex kvalitetsteknik, ledarskap, materialteknik, processmetallurgi, kemi och även lite matematik och skärande bearbetning. Jag kunde aldrig ens drömma om att studenterna skulle vara så ambitiösa och ivriga att lära och ta till sig nya kunskaper för att komma ut väl förberedda till en spännande arbetsmarknad här i Skellefteå och andra platser i landet. Har fått prata om hela mitt arbetsliv och även lite från långt bortstoppad kunskap från skolan. Att få lära ut sina kunskaper från ett ingenjörsarbetsliv och förmedla det så att andra både förstår och även kan lära sig för att själva kunna tillämpa mina kunskaper och erfarenheter i det kommande arbetslivet på nya arbetsplatser är väldigt personligt givande och nyttig erfarenhet.

 

Man brukar säga att repetition är kunskapens moder, men under året som varit har jag också märkt hur bra undervisning är för min egen kunskap också. Undervisning som repetitionsverktyg är verkligen effektiv både för mig och studenterna. Vilket vi har använt oss av i undervisningen då även studenterna under kursernas gång, förutom traditionell skriftlig kunskapskontroll, har de även fått repetera kurserna genom att återkommande få hålla i korta repetitionspass helt själva. Där jag som lärare bara suttit och lyssnat och nästan känt mig som en stolt förälder över hur mycket de har lärt sig.

 

Ny eller gammal kunskap eller erfarenheter, hur mycket är den egentligen värd utan reflektion?! Att reflektera själv eller tillsammans med andra är så otroligt viktigt för att både befästa kunskapen och även sätta den i sitt sammanhang tillsammans med alla tidigare erfarenheter och även att verkligen förstå vad det är man lärt sig och hur den kan användas. Att få vara lärare i ämnen som har är mindre eller större delar av mina arbetsuppgifter har gett möjlighet och även krävt mycket reflektion av hela tidigare arbetslivet och anställningar

 

Nu ser jag fram emot en höst med det fortsatta förtroendet som lärare på deltid och även spännande konsultuppdrag i ett mer bekant ingenjörsområde.

 

Önskar er ett fint avslut på sommaren och bra start på hösten! 😊