Säkerhetsprojekt

2020-01-10
iTid arbetar med att stötta företag med systematiskt arbetsmiljöarbete. Systematik hjälper ledare i organisationer att fokusera på rätt saker och skapar trygga medarbetare.

Utmaning

Boliden driver inte bara några av världens mest moderna gruvområden de lägger stor vikt vid sociala frågor. Detta ansvar visar sig bland annat genom Bolidens egna koncept Be safe. För att säkerställa framdrift inom säkerhetsarbetet initierade Boliden ett projekt som kallas Säkerhet i själva verket. Projektet syfte var att förändra säkerhetskulturen och som pilotområde valdes en av världens mest moderna underjordsgruvor för Zinkbrytning, Garpenberg.

Metod

Tillsammans med Bolidens resurser jobbade konsulter från iTid med bland annat att utveckla ledningssystem, ta fram proaktiva KPI:er kopplat till psykosocial arbetsmiljö och förbättringsarbete med säkerhet som fokus. Noll skador och 100 procents delaktighet i säkerhetsarbetet från Garpenbergs medarbetare var två huvud-KPI:er som projektet arbetade mot. Projektets arbetsmetod följde Bolidens mall för förbättringsprojekt.

Resultat

100 procents delaktighet uppnåddes under projektets slutfas samt en kultur där det är ok att påminna varandra om det proaktiva säkerhetsarbetet. De nya arbetssätten ägs nu fullt ut av organisationen i Garpenberg och det ska förvaltas och utvecklas vidare i egen regi.