Strategier och verktyg för kvalitetsarbete

2023-10-05
Kursen Strategier och verktyg för kvalitetsarbete är en del i utbildningen till Civilingenjör i Industriell Ekonomi under tredje året på Umeå Universitet

Kursen behandlar ett företags grundläggande förutsättningar, dess processer och styrning.

Begreppet kvalitet och den historiska framväxten av verksamhetsfilosofier och koncept som Lean, Six Sigma och kvalitetssystem behandlas.
Lean är en filosofi som fokuserar på att effektivisera verksamhetens processflöden och syftar till att eliminera alla faktorer som inte långsiktigt skapar värde för kunden. Six Sigma är ett faktabaserat och resultatfokuserat förbättringskoncept som används för att i projektform identifiera processers problem, fastställa grundorsakerna samt ta fram förbättringar. Kärnan i Six Sigma är att mäta och analysera och därmed basera förändringar på fakta.
I anknytning till Lean diskuteras den japanska verksamhetsfilosofin och västerländska tillämpningar av Lean. Viktiga principer som kundvärde, process, enstycksflöde, förbrukningsstyrning och ständiga förbättringar lyfts fram. I kursen behandlas problemlösningsmodellen PDCA samt vanliga Lean-verktyg som bland annat 5S, värdeflödesanalys och rotorsaksanalys. Även ledarskapet i en leanorganisation diskuteras.
Inom Six Sigma ges en bild av dess helhetskoncept, organisation samt problemlösningsmodellen DMAIC bestående av faserna definiera, mäta, analysera, förbättra och kontrollera. Kursen tar översiktligt upp de verktyg som ofta används inom Six Sigma, som FMEA, de 7 QCT-verktygen, styrdiagram, duglighetsanalys, och mätsystemanalys.