Vikten av att försäljningsorganisationen förhåller sig till resten av en organisation

2021-03-04
Ett företags försäljningsorganisation är ofta den del av företaget vars arbete lägger riktningen för vad som faktiskt måste göras eller produceras. Däremot är det lika ofta den delen av organisationen som inte samverkar och tar till sig och delar information med resten av organisationen.

Att veta vad som faktisk i framtiden ska produceras, eller att veta vad som faktiskt är ett företags sälj- eller marknadsstrategi, är inte alltid givet för den delen av ett företag som faktiskt producerar, köper in material, eller överhuvudtaget arbetar in-house med ett företags produkter. Att sälj- och marknadsstrategin faktiskt går hand i hand med produktionsstrategin är inte alltid heller givet. Men det viktigaste av allt, det är faktiskt inte säkert att ett företags försäljningsorganisation förväntas förstå och dela med sig av information till övrig organisation.

Teorier kring detta och egna erfarenheter berättar Lars-Erik, vår expert inom affärsutveckling, om i sin föreläsning, som du kan se och lyssna på här