Workshops på distans, fungerar det?

2020-06-17
Även under en pågående pandemi behöver verksamheter utvecklas och kanske är det än viktigare efter pandemin då vi befinner oss i en annan verklighet som vi behöver förhålla oss till. Hur kan vi jobba tillsammans och skapa samsyn för den väg vi behöver gå när möjligheten att träffas drastiskt har begränsats?

Vi på iTid jobbar mycket i Workshops med våra kunder, för att få samsyn kring nuläget, hitta en gemensam målbild och komma överens om hur vi ska ta oss tid. Detta är ett arbetssätt som kräver mycket involvering från alla som deltar på workshopen och att träffas fysiskt kan nästan tyckas vara en förutsättning för ett lyckat resultat.

I vårt företag har vi fått tänka om och tänka nytt för att stötta våra kunder att fortsätta utvecklas. Flertalet workshops som varit inplanerade med ett upplägg som kräver att personerna fysiskt träffas har fått planeras om och anpassas så att de passar för att genomföras på distans.

Vilka digitala verktyg kan användas? Genom bra förberedelse och genom att nyttja olika digitala verktyg så är det möjligt att överbrygga begränsningen att inte träffas fysiskt. Vi har i vissa workshops ersatt vårt traditionella ”brunpapper och post-its” med det digitala verktyget Lucidchart.

Exempelvis har ett antal processkartläggningar genomförts med LKAB där fysiska träffar har planerats om till digitala workshops med hjälp av Teams och Lucidchart. Den spontana reflektionen från kunden är ”att dela processerna över Teams går över förväntan och att kartlägga i Lucidchart fungerar bra. När många kan bidra och alla deltagare kan hantera processkartan online så skapas bra dialoger och deltagande trots att man tappat den fysiska kontakten”.

Lycka till med er verksamhetsutveckling och jobba säkert!