iTid har skapat samsyn hos Sandvik Mining & Rock Technology

2020-12-11
I SMRTs produktion av roterande kronor har vi genomfört en Värdeflödesanalys som ett nytt avstamp mot vidare utveckling av deras produktionsprocesser. Fredrik Alsenlid, produktionschef, vill skapa en samsyn över fabrikens nuläge hos alla medarbetare, på alla nivåer. Att skapa samsyn över nuläget och dessutom att göra det genom att gå ut och titta djupare på verkligheten i värdeflödet är ett mycket bra sätt för att göra avstamp mot framtida utveckling. Det var fyllda dagar med stort engagemang och några aha-upplevelser för alla.