iTid stöttar Norrmejerier med struktur för livsmedelssäkerhet

2021-06-03
iTid stöttar Norrmejeriers kvalitetsavdelning genom att leverera förslag på struktur, roller, ansvarsfördelning och arbetssätt inom livsmedelssäkerhet för en ökad effektivitet.

Därutöver stöttar vi i det operativa arbetet i form av kvalitetskoordinering för Norrmejeriers nya produktionslina där den nya produkten Grillost (halloumi på komjölk från lokala Norrland) produceras.