Ny VD och styrelseordförande

2023-06-08
Fredrik Johansson, nuvarande VD och en av grundarna, går nu in i rollen som styrelseordförande och Pernilla Lirell, nuvarande kontorsansvarig i Skellefteå och en av ägarna, går in i rollen som VD.
På iTid är traditionell karriärstege inte en väg till utveckling hos personalen. Breddning av kompetens och erfarenhet sker bland annat genom att ha olika ansvarsroller inom företaget. Som ett led i detta går Fredrik Johansson, som i 15 år varit företagets VD och är en av grundarna, in som ny styrelseordförande samtidigt som Pernilla Lirell, som tidigare haft rollen som kontorsansvarig i Skellefteå, blir företagets nya VD.
Företagets mission ”En framtid där vi bor” fortsätter vara eftersträvansvärt både för medarbetare och kunder. Det som alltid varit kärnan i iTids verksamhet, att förbättra flöden, fortsätter också det att vara något som det finns stort behov av. I takt med att antalet medarbetare ökat har också kompetensen inom verksamhetsområdet breddats och fördjupats och företaget kan idag ta sig an andra företags utmaningar i en allt större del av värdekedjan.