Anders Sörqvist

Anders Sörqvist är en erfaren konsult som ser till att det händer saker i verksamheten. Anders har förståelse för de strategival som finns i ett tillverkande företag och kan även omsätta strategierna till handling. Anders är utbildad civilingenjör och har under många år undervisat samt handlett civilingenjörer vid Luleå Tekniska Universitet. Idag är utbildningarna oftast företagsinterna men Anders gästspelar ofta på LTU och är även lärare inom stiftelsen PLAN utbildning. Anders brinner för området Lean Produktion där han är en eldsjäl inom området i Norra Sverige.