Annica Wållberg

Annica Wållberg har lång erfarenhet av ledande befattningar inom läkemedelsindustrin och resenäringen. Hon har, tack vare sin breda bakgrund, en blandning av kompetens inom produktionsflöden, ledarskaps- och grupputveckling, hållbarhetsarbete och värdskap. Annica anser att gott ledarskap är grunden till framgång och att det är viktigt att ta tillvara kraften som finns hos människor för att lyckas med utveckling och förändringsarbete. Annica är en utpräglad ”doer”. Att ta itu med frågeställningar, ta fram en handlingsplan och sedan genomföra den är något som driver henne. Handlingskraft är det ett ord som bäst beskriver hennes approach till saker och ting.