Brian Wernicke

Brian Wernicke arbetar med utveckling av produkter och produktionsprocesser huvudsakligen i industrin och utbildning runt dessa processer. Brians praktiska bakgrund ligger i trä- och fordonsindustrin med fokus på planering på huvud- och produktionsnivå samt ledning av utvecklingsprojekt. Brian är teknologie doktor inom byggproduktion och teknik med inriktning mot produktionsflöden som tar hänsyn till människor i systemen.