Ellen Jingskog

Ellen Jingskog har med flera år i konsultbranschen bred erfarenhet av att bedriva verksamhetsutveckling för kunder inom tillverkningsindustri och offentliga sektor. Projekten har innefattat allt från inköp och upphandling till processutveckling och systemimplementering. Genom att vara ute i verksamheten och samarbeta med kunderna skapar hon förutsättningar för delaktighet och långsiktiga förbättringsresultat.
Ellen är civilingenjör inom Industriell Ekonomi med inriktning Supply Chain Management.