Fredrik Johansson

Fredrik Johansson är en erfaren logistikkonsult med fokus på produktionsstrategi, lagerstyrning, planering och affärssystem. Han har tidigare arbetat som logistikchef inom fordonsindustrin och är väl förtrogen med både stål- och bilbranschen. Fredrik har mycket tung erfarenhet av produktionsplanering och distribution i tillverkande företag. Fredrik är civilingenjör i Industriell Ekonomi med inriktning mot logistik.