Fredrik Munkby

Fredrik har lång och bred erfarenhet från näringslivet i olika roller i tillverkande företag. Den sammanhållande tråden har varit verksamhetsutveckling, ledarskap, produktions- och kvalitetsutveckling samt säkerhet, hälsa och miljö. Att driva hållbara förändringar med stor delaktighet, uthållighet och fokus är hans styrka. Genom bred samverkan inom organisationen samt med kunder och leverantörer skapar han förutsättningar för varaktig effekt av förbättringsarbetet.
Fredrik är civilingenjör inom kemiteknik med inriktning mot processteknik.