Henrik Larsson

Henrik Larsson har lång och bred erfarenhet som ingenjör i stål-, olje- och gasindustrin. I dessa branscher har han jobbat med processutveckling, projektledning samt kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring, Han har haft flera ledande befattningar, både i Sverige och utomlands. Henrik brinner för att säkerställa att processer, flöden och gränsytor mellan interna och externa intressenter fungerar på bästa sätt för att nå högt ställda krav och minska slöseri.
Henrik är Civilingenjör i Kemiteknik med inriktning metallurgi.