Jarkko Erikshammar

Jarkko Erikshammar arbetar med logistik- och ledningsutveckling i tillverkande industri. Han har främst erfarenhet av trä- och byggbranschen, men har också arbetat inom fordonsindustrin. Styrkan är att se verksamheter ur ett helhetsperspektiv med tydlig koppling till resultat. Jarkko är teknologie doktor inom träbyggnad med inriktning mot logistik.