Jennie Söderlind

Jennie Söderlind har många års erfarenhet av produktionstekniskt arbete inom tillverkningsindustrin, som tekniker, projektledare och i ledande befattningar. Hon har arbetat länge med leanfilosofin som grund och strävar alltid efter bra arbetssätt utan slöserier och med tydliga flöden. Jennie gillar struktur och ordning och har en god förmåga att se helheten ur ett strategiskt perspektiv och att kunna prioritera rätt åtgärder för att nå resultat. Jennie är civilingenjör inom Ergonomisk Design och Produktion med inriktning Produktion.