Jenny Larsson

Jenny Larsson har flera års erfarenhet av Lean Production i tillverkande industri. Att gå ut och se problem i verkligheten är en självklarhet för Jenny, vilket medför att arbetet alltid sker i nära samarbete med produktionen. Fokus är att hitta det mest effektiva sättet att lösa problem och framför allt att hela tiden förbättra och utveckla. Jenny är civilingenjör inom Maskinteknik med inriktning mot produktion.