Linda Viljeros

Linda Viljeros har lång erfarenhet från stål- och tillverkningsindustrin inom processutveckling, produktion och underhåll. Hon har jobbat både som internkonsult och som ansvarig ledare och har tränat organisationer och ledningsgrupper i LEAN med värderingar, principer och strateginedbrytning. Linda brinner för att utgående från verksamhetens behov tillsammans med ledare och medarbetare ta fram standardiserade arbetssätt, daglig styrning, avvikelsehantering samt att arbeta med flödesförbättringar. Linda har även erfarenhet inom affärsutveckling och start-ups och har startat två egna företag. Linda är civilingenjör inom maskinteknik med inriktning produktion.