Maria Öqvist

Maria Öqvist har bred erfarenhet av produktion och logistik från flera olika branscher. Hon har haft ledande befattningar inom produktion, projektledning, logistik och inköp. I sina olika roller har hon alltid strävat efter förbättrade processer i både produktion och administration. Maria är civilingenjör med inriktning mot produktionssystem.