Sebastian Rydenfalk

Sebastian Rydenfalk är van att leda och driva förändringsarbete både ur medarbetar- och ledningsperspektiv. Han gillar att möta människor i förändring och använder gärna värderingar och principer i sin coachning. Sebastian brinner för att väcka engagemang och drivkraft hos ledning och medarbetare i verksamheten genom att knyta ihop verksamhetens värderingar med arbetssätten. Sebastians ledde styrgruppen vid implementeringen av Lean som ledde till att Saltå Kvarn under 2018 blev nominerad bland tre finalister till Svenska leanpriset. Sebastian har även arbetat med systemutveckling och förstår vikten av att ha koll på verksamhetens processer. Sebastian är utbildad maskiningenjör inom industriell ekonomi och produktion.