Viktoria Mettävainio

Viktoria har mer än 20 års erfarenhet av organisationsutveckling, ledningsstöd och förändringsarbete inom privat och offentlig sektor. Hon har gedigen förståelse för hur struktur, styrning och samarbete påverkar organisationer samt hur dessa hänger samman med varandra. Viktorias styrka är förmågan att leda människor på ett sätt som skapar engagemang och involvering i utvecklingsarbetet. Hon drivs av att se utveckling i verksamheten och i form av människor som växer.
I grunden är Viktoria civilekonom med inriktning mot produktions- och kvalitetsstyrning