Våra senaste nyheter

Styrelsemedlem i Lean forum Bygg

Lean Forum Bygg är den ledande inspiratören inom Lean i svenskt samhällsbyggande. Föreningen sprider kunskap om framgångsrikt Lean-tänkande och nya arbetsmetoder för att bidra till

Läs mer

Projekt Produktion 4.0

På uppdrag av IUC Norr levererar vi ett flertal utvecklingsprojekt inom Produktion 4.0. Några av de företag där vi kommer leverera uppdrag under våren är:

Läs mer