iTid och Bygglyftet

Läs mer här:  https://byggforetagen.se/bygglyftet/ iTid är med som kvalificerade coacher för att utveckla och implementera Bygglyftet på byggföretag. Ditt närmaste iTid kontor hittar du här:

Läs mer

Ny medarbetare på Skellefteåkontoret

Per har erfarenhet från ledande befattningar inom tillverkande industri med en Lean verksamhetsstrategi. Han har arbetat med verksamhetsutveckling, ledarskap, produktion, planering, projektledning, strategiskt inköp och

Läs mer

Layoutarbete hos Swebor

Swebor tillverkar olika typer av produkter i stål, med hela världen som marknad. I produktionsanläggningen i Luleå tillverkas huvudsakligen motvikter till truckar, i en skärprocess

Läs mer

Ny medarbetare på Umeåkontoret

Annica har lång erfarenhet av ledande befattningar inom läkemedelsindustrin och resenäringen och har kompetens inom produktionsflöden, ledarskaps- och grupputveckling, hållbarhetsarbete och värdskap. Det ord som

Läs mer