En framtid där vi bor

Vi på iTid har fått i uppdrag att vara del i Boliden Rönnskärs resa in i framtiden. Boliden Rönnskär arbetar med stor entusiasm och medvetenhet

Läs mer

En del av de uppdrag som genomförs på iTid, görs i form av att vi arbetar som coacher inom Produktionslyftet. Varje kontor har ett antal

Läs mer

Förändringsarbete på recept

Under sommartiden har regionerna i Sverige ett extra ansträngt läge. I vanliga fall brukar pusslandet för att säkerställa vård samtidigt som medarbetarna får sin välförtjänta

Läs mer