Våra senaste nyheter

Styrelsemedlem i Lean forum Bygg

Lean Forum Bygg är den ledande inspiratören inom Lean i svenskt samhällsbyggande. Föreningen sprider kunskap om framgångsrikt Lean-tänkande och nya arbetsmetoder för att bidra till

Läs mer