Frukostseminarium Gävle 9/4

Vår kollega Fredrik Johansson är expert inom området sälj- och verksamhetsplanering (även kallad taktisk planering) och han visar på hur en väl utarbetad sälj- och

Läs mer

Frukostmöte Piteå

Besök oss i Piteå och lyssna på Staffan Larsson, en av iTid:s mest erfarna konsulter med flertalet ledande befattningar på sitt CV. Staffan är erfaren

Läs mer

Ny medarbetare på Luleåkontoret

Marcus har lång erfarenhet från fordonsindustrin både som konsult och anställd i hela tillverkningskjedjan med underleverantörer, Tier-1’s och OEM’s. Han har de senaste tio åren

Läs mer

Frukostmöte Skellefteå

Vi bjuder in dig till vårt frukostmöte för att utforska dessa områden och få värdefulla insikter. Datum: torsdag 25 januari Tid: 07.45-09.00. Plats: iTids kontor

Läs mer

iTid och LTU mentorskapsprogram

LTU erbjuder ett mentorskapsprogram där studenter kan få en mentor från arbetslivet. Syftet är att ge professionella råd och utöka kontaktnätet för framtida karriärer. Programmet

Läs mer

Norrlandskonferensen 2024

Grön omställning och hållbarhet kräver snabbfotad förändringsförmåga. På Norrlandskonferensen sprider vi erfarenheter och inspiration från norrländska företag som framgångsrikt arbetat med lean, logistik och planering

Läs mer

iTid och Bygglyftet

iTid bidrar till utveckling av metodiken genom vår egen Jarkko Erikshammar, en del av Bygglyftets programkontor, och Moa Hedestig – en av coacherna i Bygglyftets

Läs mer