iTid i Sundsvall

iTid har idag kontor i Luleå, Skellefteå, Umeå och Sandviken. För att kunna leverera lokalt och nära våra kunder, stärker vi upp med ett nytt

Läs mer

Luleå-kontoret växer

Kontoret i Luleå har en ny medarbetare, Brian Wernicke. Brian är doktor inom byggproduktion och har gedigen arbetslivserfarenhet från både Sverige och Tyskland. Läs mer

Läs mer

Ny medarbetare i Skellefteå

Emma Joslin är ny på kontoret i Skellefteå. Hon kommer att arbeta med att utveckla företag och organisationer i Skellefteå, Västerbotten, Norrland och Sverige. Välkommen

Läs mer