Sommarfest på Umeåkontoret

På iTid är vi övertygade om att relationer och kommunikation är en viktig del i att uppnå förbättrade flöden och effektivare arbetssätt. Vi tänker likadant

Läs mer

Leannätverk besökte Cytiva

Cytiva är ett företag inom life science-branschen som arbetar med lösningar och tjänster för diagnos, behandling, övervakning av patienter samt tillverkning av bioläkemedel. De senaste

Läs mer

Ny VD och styrelseordförande

På iTid är traditionell karriärstege inte en väg till utveckling hos personalen. Breddning av kompetens och erfarenhet sker bland annat genom att ha olika ansvarsroller

Läs mer