Stärker säkerhetskulturen hos Boliden, Aitik

2020-03-18
Boliden (www.boliden.com) är i framkant inom många områden, bland annat inom säkerhetskultur. Det arbete som Boliden gör inom området har bland annat uppmärksammats på SweMins arbetsmiljöseminarium (www.swemin.se) där Boliden Aitik stod för tre av de fyra nomineringarna till deras Arbetsmiljöpris. Boliden vann dessutom, Grattis Boliden!

Vi är därför lite extra stolta över att vi får vara en del av Bolidens säkerhetskulturarbete genom det projekt som iTid projektleder i Boliden Aitiks-gruva i Gällivare. Syftet är att stärka säkerhetskulturen inom gruvproduktionen. Över 70 medarbetare är inblandade i projektet, från maskinförare till sektionschef. I arbetet ingår bland annat framtagande och träning av nya eller förändrade arbetssätt kring bland annat 5S och Daglig styrning, men även utveckling av ledningssystemet och hantering av ledarskapsfrågor och arbetssätt kring OSA (Organisatorisk och Social Arbetsmiljö).

Nyligen var det milstolperedovisning av projektets framdrift, där utvalda chefer och medarbetare från hela Aitiks organisation var inbjudna för att ta del av lärdomar och utmaningar hittills i projektet. Dessa milstolperedovisningar är uppskattade och ger ofta en härlig energi, både bland åhörare och projektmedlemmar.