3-årsavtal med Ecus

2019-11-29
Förlängt avtal med Ecus för drift av tullhanteringssystem

Avtalet för det tullhanteringssystem som iTid driftar och kontinuerligt utvecklar, har förlängts med tre år.