Våra konsulter

iTids konsulter har akademisk profil och dessutom gedigen praktisk erfarenhet från olika branscher. Många har haft ledande positioner i sin tidigare karriär.

Våra kunniga och engagerade konsulter finns nära dig på fyra orter: Luleå, Skellefteå, Umeå och Sandviken. Läs mer om varje person nedan.

Filtrera på

Anders Sörqvist

Anders Sörqvist är en erfaren konsult som ser till att det händer saker i verksamheten. Anders har förståelse för de strategival som finns i ett tillverkande företag och kan även omsätta strategierna till handling. Anders är utbildad civilingenjör och har under många år undervisat samt handlett civilingenjörer vid Luleå Tekniska Universitet. Idag är utbildningarna oftast företagsinterna men Anders gästspelar ofta på LTU och är även lärare inom stiftelsen PLAN utbildning. Anders brinner för området Lean Produktion där han är en eldsjäl inom området i Norra Sverige.

Anna Samuelsson

Anna Samuelsson brinner för att utveckla lösningar tillsammans med ledning och medarbetare och att skapa hållbara resultat. Hon har arbetat som verksamhetsutvecklare i gruvbranschen och har erfarenhet av förbättringsarbete, flödeseffektivisering och coaching. Ledord för Anna är engagemang, kvalitet, värdeskapande och helhetssyn. Anna är utbildad Civilekonom vid Umeå universitet.

Brian Wernicke

Brian Wernicke arbetar med utveckling av produkter och produktionsprocesser huvudsakligen i industrin och utbildning runt dessa processer. Brians praktiska bakgrund ligger i trä- och fordonsindustrin med fokus på planering på huvud- och produktionsnivå samt ledning av utvecklingsprojekt. Brian är teknologie doktor inom byggproduktion och teknik med inriktning mot produktionsflöden som tar hänsyn till människor i systemen.

Charlott Svensson

Charlott Svensson har erfarenhet av produktions- och kvalitetsutveckling från flera branscher. Hon har arbetat med verksamhetsutveckling i olika former, från dagligt arbete till större projekt och investeringar, i samarbete med personal, ledning, leverantörer och kunder. Hon brinner för att alltid hitta en lösning och tycker att den största återkopplingen med förbättringsarbete är att få arbeta nära människorna i verksamheten och stötta dem att lyckas med det de inte trodde var möjligt. Charlott är civilingenjör med inriktning mot produktionsteknik.

Daria Sas

Daria Sas brinner för att skapa hållbara företag. Det gör hon genom att tillsammans med verksamheten ta fram lösningar baserat på vetenskap, forskning, innovation och att ”tänka utanför boxen”. Darias engagemang tillsammans med hennes kommunikations- och problemlösningsförmåga är hennes främsta styrkor. Daria är teknologie doktor inom produkt- och produktionsutveckling med inriktning mot hållbarhet och cirkulär ekonomi.

David Johansson

David Johansson är en lösningsorienterad konsult med lång och bred erfarenhet inom utveckling, integration och drift av IT-system. Han har tidigare erfarenhet av tillverkningsindustrin och av tullhantering och han har även drivit egen konsultfirma där han har arbetat i teknikens framkant och utvecklat proof of concepts för framtida system. David har studerat datavetenskap vid Linköpings Tekniska Högskola samt fristående kurser.

Emma Joslin

Emma Joslin har erfarenhet av verksamhetsutveckling, underhåll, ledarskap, projektledning och processutveckling inom både process- och tillverkningsindustri. Hon drivs av att få stötta och arbeta med ledare och medarbetare för att utveckla flöden och arbetssätt. Att vara där det händer, ”go-to-gemba” och skapa faktabaserade beslut är en viktig utgångspunkt för Emma i förbättringsarbete och förändringsledning. Emma är utbildad civilingenjör med inriktning Industriell Ekonomi.

Emmelie Konradsson

Emmelie Konradsson har erfarenhet av att arbeta i ledande befattning inom underhåll samt projektledning. Hon drivs av att se flöden effektiviseras, processer förbättras och människor växa. Emmelie vill bidra och inspirera till utvecklande ledarskap i alla sorts verksamheter. Emmelie är utbildad civilingenjör inom industriell ekonomi med inriktning risk management på Umeå Universitet.

Fredrik Johansson

Fredrik Johansson är en erfaren logistikkonsult med fokus på produktionsstrategi, lagerstyrning, planering och affärssystem. Han har tidigare arbetat som logistikchef inom fordonsindustrin och är väl förtrogen med både stål- och bilbranschen. Fredrik har mycket tung erfarenhet av produktionsplanering och distribution i tillverkande företag. Fredrik är civilingenjör i Industriell Ekonomi med inriktning mot logistik.

Fredrik Lindgren

Fredrik Lindgren har lång erfarenhet som konsult och tycker att det är kul att utmana krångliga flöden och gamla arbetssätt, såväl internt som externt hos sina kunder. Han driver sina projekt med professionalitet och ödmjukhet för att hela tiden fokusera på att lösa riktiga problem. Fredrik anser att det är viktigt att utveckla personliga relationer med beställare för framgång i de utvecklingsprojekt han åtar sig.

Henrik Larsson

Henrik Larsson har lång och bred erfarenhet som ingenjör i stål-, olje- och gasindustrin. I dessa branscher har han jobbat med processutveckling, projektledning samt kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring, Han har haft flera ledande befattningar, både i Sverige och utomlands. Henrik brinner för att säkerställa att processer, flöden och gränsytor mellan interna och externa intressenter fungerar på bästa sätt för att nå högt ställda krav och minska slöseri.
Henrik är Civilingenjör i Kemiteknik med inriktning metallurgi.

Henrik Petterson

Henrik Petterson arbetar med att utveckla affärer genom ett stort tekniskt kunnande. Verksamhetsutveckling via affärsprocesser och produktifiering är starka drivkrafter sedan han startade sitt första egna företag för tio år sedan. Han har tidigare erfarenhet från både forskningsinstitut och industri. Henrik är utbildad i industriell ekonomi vid högskolan i Gävle.

Jarkko Erikshammar

Jarkko Erikshammar arbetar med logistik- och ledningsutveckling i tillverkande industri. Han har främst erfarenhet av trä- och byggbranschen, men har också arbetat inom fordonsindustrin. Styrkan är att se verksamheter ur ett helhetsperspektiv med tydlig koppling till resultat. Jarkko är teknologie doktor inom träbyggnad med inriktning mot logistik.

Jennie Söderlind

Jennie Söderlind har många års erfarenhet av produktionstekniskt arbete inom tillverkningsindustrin, som tekniker, projektledare och i ledande befattningar. Hon har arbetat länge med leanfilosofin som grund och strävar alltid efter bra arbetssätt utan slöserier och med tydliga flöden. Jennie gillar struktur och ordning och har en god förmåga att se helheten ur ett strategiskt perspektiv och att kunna prioritera rätt åtgärder för att nå resultat. Jennie är civilingenjör inom Ergonomisk Design och Produktion med inriktning Produktion.

Jenny Furtenbach

Jenny Furtenbach brinner för problemlösning och förbättringsarbete och värdesätter delaktighet, långsiktighet och samarbete över organisationsgränserna. Hon har många års erfarenhet från tillverkningsindustrin och har haft olika ledande befattningar. Dessutom har hon arbetat i IT-branschen och är en fena på analyser och datasammanställning. Jenny är utbildad systemvetare och har en breddmagister med inriktning mot industriell logistik.

Jenny Larsson

Jenny Larsson har flera års erfarenhet av Lean Production i tillverkande industri. Att gå ut och se problem i verkligheten är en självklarhet för Jenny, vilket medför att arbetet alltid sker i nära samarbete med produktionen. Fokus är att hitta det mest effektiva sättet att lösa problem och framför allt att hela tiden förbättra och utveckla. Jenny är civilingenjör inom Maskinteknik med inriktning mot produktion.

John Näslund

John Näslund arbetar med utveckling av IT-system med ett starkt användarfokus. Hans erfarenhet inkluderar utveckling och testning av kommunikationssystem och affärssystem. Själv säger han att han kan lite om väldigt mycket. John är teknologie doktor inom arbetsvetenskap med inriktning mot IT.

Lars-Erik Lindström

Lars-Erik Lindström drivs av komplexa affärer och utveckling av produkter och processer utifrån kundens krav. Han har mångårig och bred erfarenhet från olika ledande roller inom tillverkande industri och har arbetat med affärs- och verksamhetsutveckling i både små och stora företag. Lars-Eriks styrka är hans förmåga att hitta värdet i en affär och se sammanhang i kommunikationsflöden, men även att få projektteam att arbeta mot samma mål. Lars-Erik är Civilingenjör i maskinteknik med inriktning mot industriell marknadsföring.

Linda Viljeros

Linda Viljeros har lång erfarenhet från stål- och tillverkningsindustrin inom processutveckling, produktion och underhåll. Hon har jobbat både som internkonsult och som ansvarig ledare och har tränat organisationer och ledningsgrupper i LEAN med värderingar, principer och strateginedbrytning. Linda brinner för att utgående från verksamhetens behov tillsammans med ledare och medarbetare ta fram standardiserade arbetssätt, daglig styrning, avvikelsehantering samt att arbeta med flödesförbättringar. Linda har även erfarenhet inom affärsutveckling och start-ups och har startat två egna företag. Linda är civilingenjör inom maskinteknik med inriktning produktion.

Magnus Andersson

Magnus Andersson har bred erfarenhet av IT-baserade tjänster. Han är projektledare med ansvar för affärsmässiga och tekniska aspekter i projekten och har tidigare erfarenhet från telekombranschen både som konsult och från Telias utvecklingsbolag Telia Research. Magnus har studerat datateknik vid Luleå tekniska högskola.

Magnus Olsson

Magnus Olsson har lång erfarenhet av arbete i tillverkande industri med internlogistik, processteknik och verksamhetsutveckling. Han har bred erfarenhet av att arbeta praktiskt med att införa Leanfilosofin i såväl tillverkande företag som i tjänsteverksamheter. Magnus tycker mycket om möten med människor och har lätt för att engagera och motivera andra till att tänka om och tänka nytt. Magnus har även drivit egen konsultfirma inom Lean Produktion med fokus på Styrelse, ledarskap samt medarbetarskap inom de flesta branscher.

Maria Öqvist

Maria Öqvist har bred erfarenhet av produktion och logistik från flera olika branscher. Hon har haft ledande befattningar inom produktion, projektledning, logistik och inköp. I sina olika roller har hon alltid strävat efter förbättrade processer i både produktion och administration. Maria är civilingenjör med inriktning mot produktionssystem.

Martin Olsson Saebö

Martin Olsson Saebö har mångårig och bred erfarenhet från olika roller inom tillverkningsindustrin; allt från processutveckling och arbetsledning till kvalitetskontroll och projektstyrning. Martin brinner för ordning och reda och strävar alltid efter att basera beslut på fakta för att undvika slöseri och onödigt arbete. Att se helheten samt att tydligt visualisera och skapa delaktighet är tre viktiga faktorer i all form av förbättringsarbete. Martin har Civilingenjörsexamen inom Industriell Ekonomi med inriktning mot kvalitetsutveckling och med produktion som teknisk profil.

Matilda Höök

Matilda Höök har erfarenhet som projektledare och ledarcoach inom produktions- och kvalitetsutveckling. Hon har varit verksam i hela kedjan, från utveckling av strategier, affärsmodeller och produktionssystem på koncernnivå till coachning och införande av Lean produktion på medarbetarnivå. Matilda är Teknologie doktor i Träbyggande med inriktning mot industriellt byggande och lean kultur.

Moa Hedestig

Moa Hedestig har bred erfarenhet av produktions- och kvalitetsutveckling inom tillverkande industri samt service och tjänster. Att se verksamheter ur ett processperspektiv och undvika suboptimering är hennes styrka. Gå ut och se eller mäta verkligheten är en självklarhet för att identifiera problem och hitta lösningar. Moa vill se resultat av sina insatser och är målinriktad. Genom samarbete med ledning, medarbetare, kunder och leverantörer skapar hon förutsättningar för delaktighet och ökad effekt av förbättringsarbetet. Moa är utbildad civilingenjör inom industriell ekonomi med inriktning kvalitetsteknik.

Ola Hertzberg

Ola Hertzberg är en konsult med många års erfarenhet av IT-system och databaser. Olas första och största fokus är användarna. Han utgår alltid från deras kunskaper och erfarenheter, både vad gäller att förstå problemställningen och att skapa användarvänliga system och gränssnitt. Ola har erfarenhet från pappersmassa- och flygindustrin och har drivit egen konsultfirma i fem år.

Pernilla Lirell

Pernilla Lirell drivs av att se förbättringar, både i verksamheter och i form av människor som växer. Med sig har hon erfarenhet från ledande befattningar inom tillverkande industri och gruvindustrin. I dessa branscher har hon arbetat med produktion, planering, strategiskt inköp och verksamhetsutveckling. Pernilla har ett brinnande intresse för människor och som person bidrar hon med energi och entusiasm. Förmågan att se flödet som en helhet är en av hennes främsta styrkor och med hjälp av den kunskap och erfarenhet som finns i flödet löser hon riktiga problem. Pernilla är civilingenjör med inriktning mot produktionssystem.

Sebastian Rydenfalk

Sebastian Rydenfalk är van att leda och driva förändringsarbete både ur medarbetar- och ledningsperspektiv. Han gillar att möta människor i förändring och använder gärna värderingar och principer i sin coachning. Sebastian brinner för att väcka engagemang och drivkraft hos ledning och medarbetare i verksamheten genom att knyta ihop verksamhetens värderingar med arbetssätten. Sebastians ledde styrgruppen vid implementeringen av Lean som ledde till att Saltå Kvarn under 2018 blev nominerad bland tre finalister till Svenska leanpriset. Sebastian har även arbetat med systemutveckling och förstår vikten av att ha koll på verksamhetens processer. Sebastian är utbildad maskiningenjör inom industriell ekonomi och produktion.

Staffan Larsson

Staffan Larsson är idag en erfaren ledare och verksamhetsutvecklare efter att ha haft ledande positioner i ett antal olika företag. Han har sedan mitten av 80-talet arbetat med smarta arbetssätt för att höja produktiviteten och kvaliteten hos företag inom olika branscher i Sverige och utomlands. Att allt går att förbättra och att alla kan vara med och bidra är något som Staffan trycker hårt på. Att tillsammans med andra hitta sätt att jobba smartare, inte snabbare är något jag brinner för, säger Staffan.

Stefan Almarlind

Stefan Almarlind har 15 års erfarenhet inom tillverkningsindustrin både som operatör och i ledande befattningar inom produktion och kvalitet. Stefan brinner för att bidra med kvalitetsutveckling hos sina kunder och att vidareförmedla sitt kunnande och engagemang till de företag som anlitar honom. Hans nyfikenhet och engagemang är framgångsfaktorer som får ledning och medarbetare att sträva mot gemensamma mål. Stefan har även drivit egen konsultfirma inom Lean Produktion med fokus på Styrelse, ledarskap samt medarbetarskap inom de flesta branscher.

Tommy Stridh

Tommy Stridh har mångårig erfarenhet från tillverkande industri inom produktionsteknik, logistik och produktutveckling. Han har byggt sin erfarenhetsgrund som produktionstekniker och projektledare i en stark Lean-kultur. Transparens, involvering och delaktighet är enligt honom nyckelord för framgångsrik strategiskt hållbar utveckling. Tommy är Civilingenjör inom Industriell ekonomi med inriktning på produktions- och kvalitetsutveckling.

Tony Elingstam

Tony Elingstam har mångårig erfarenhet av projektledning och av ledande befattningar inom flera olika branscher. Att se verksamheter ur ett processperspektiv och att använda visualisering som verktyg ser han som ett naturligt framgångskoncept. Tony drivs av nyfikenhet och anser att förbättringsarbete inte bara är ett sätt att nå effektivitet, utan även ett sätt att lyfta arbetsklimatet inom en organisation och ge individen chans till utveckling och upplevelse av mening i sitt arbete.