Branscher

iTids urprung är fordonsindustrin, men vi har under många år sett att de metoder vi arbetar med fungerar utmärkt även i andra branscher.  Problem och förbättringsområden i nästan alla företag, oavsett bransch, är ofta ganska lika.

Tillverkningsindustri

Tillverkningsindustrin har alltid legat i framkant när det gäller att ta till sig ny teknik och nya koncept för verksamhetsledning och styrning. Moderna produktionsfilosofier som först de senaste åren kommit in i andra branscher användes redan i början av århundradet. Den kunskapsbas som finns inom iTid bygger till stor del på vår kännedom om tillverkningsindustrin. De flesta av våra konsulter har dessutom tidigare arbetat i tillverkande företag.

Exempel på uppdragsgivare är Sandvik, Brokk, Rototilt och Svalson.

Process och gruvindustri

Stabila processer är en förutsättning för framgång i branschen. Under många år har fokus ökat på säkerhetsfrågor och att skapa en kultur som sätter säkerhet i fokus har även visat sig leda till ökad stabilitet och lönsamhet. Idag handlar mycket om hållbarhet och omställningen går fort. Digitalisering, automation och eldrift är en del av framtiden.

Exempel på uppdragsgivare är Boliden, LKAB, Smurfit Kappa och Billerud Korsnäs.

Byggindustri

Fler och fler företag inom byggindustrin inser nyttan av att arbeta enligt de metoder som industrin länge arbetat med. På iTid använder vi metoder som anpassats till byggande, både för fabrikstillverkning och platsbyggande. Vi har ett stort kunnande inom industriellt och industrialiserat byggande och håller i ett flertal universitets- och högskoleutbildningar inom området.

Exempel på uppdragsgivare är Lindbäcks Bygg, Masonite Beams och NCC.

Offentlig sektor

Det finns stora utmaningar inom offentlig sektor. Åldrande befolkning och minskande skatteunderlag ställer ökade krav på att använda våra medel på bästa sätt. På iTid jobbar vi med både utveckling av infrastruktur och verksamhet. Kategoristyrning och bättre uppföljning vet vi ger besparingar inom offentliga inköp.

Exempel på uppdragsgivare är Umeå Universitet, Luleå Kommun, Piteå hamn och Region Norrbotten.

Handels- och tjänsteföretag

Inom handels- och tjänsteföretag är servicenivå och konkurrenskraftiga priser viktigt, särskild i och med den transparens som näthandeln medför. Precis som i vilka branscher som helst så har också handels- och tjänsteföretag en stor nytta av att förbättra sina processer och flöden inom t.ex. inköp, logistik, kommunikation och ledarskap.

Exempel på uppdragsgivare är Coop Norrbotten och Länsförsäkringar.

Energi

Energibranschen är inne i en omfattande omställning. Nya energislag, hållbarhet och nya affärsmodeller ställer nya krav, samtidigt som kärnverksamheten ska fungera på en extremt transparent marknad.

iTid arbetar med de stora energibolagen i Norrland med olika typer av verksamhetsutveckling, innefattande bl.a. värderingar, ledarskap, planering, daglig styrning, underhåll och reservdelshantering.

Exempel på uppdragsgivare är Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Vattenfall och Luleå Energi.

Anlita oss!

De flesta av iTids konsulter har sin bakgrund i tillverkande industri, men vi riktar oss i lika hög grad till kommuner, regioner, myndigheter och andra branscher som vill inspireras av industrins beprövade metoder och förnya sina arbetssätt. Det finns många sätt att anlita oss på och vi anpassar gärna ett upplägg efter ditt specifika behov. Generellt sett kan våra uppdrag delas in i fem olika huvudtyper:

Verksamhetsutveckling

Vi använder vår specialistkompetens för att förbättra en hel verksamhet eller en delprocess. Uppdragen kan innefatta processkartläggningar, utformning av nya arbetssätt, förändringsledning, utveckling av nya administrativa verktyg eller omorganisationer. Vi kan antingen själva ha en aktiv roll i genomförandet eller coacha nyckelpersoner hos dig som ansvarar för förändringen.

Kompetensförstärkning

Vi överför en del av vår specialistkompetens till dig och din organisation. Upplägget kan vara ledarskapsprogram, kompetensutvecklingspaket och kundanpassade utbildningar för olika avdelningar eller nyckelpersoner. Vi håller även kurser på universitet, högskolor och hos andra utbildningsaktörer.

Resursförstärkning

Vi går tillfälligt in och aktivt hanterar en specifik funktion hos dig inom ett område där ni saknar rätt kompetens, eller när ni inte hinner med själva. I denna  typ av uppdrag ser vi det som en självklarhet att även bidra till att vidareutveckla och förbättra den aktuella funktionen.

Projektledning

Vi använder vår projektledningserfarenhet för att leda ett definierat projekt. Ni får en erfaren konsult, med erfarenhet från liknande projekt och från er bransch, som kan se till att projektet genomförs så effektivt som möjligt. Vi vill följa med hela vägen, från förstudie till uppföljning.

Ledarcoaching

Vi hjälper en ledare eller annan nyckelperson att utveckla sitt eget ledarskap,  förhållningssätt eller agerande. Ledaren frontar resten av organisationen medan vi fungerar som ett stöd i bakgrunden. 

Oavsett vilken typ av samarbete vi har så arbetar vi alltid tillsammans med kunden för att förbättra processer och flöden. Med andra ord kan du alltid lita på att få tillgång till konsultens expertkompetens oberoende av om uppdraget handlar om coaching, verksamhetsutveckling, kompetensöverföring eller om konsulten går in som projektledare eller resursförstärkning.