Anmäl dig nu till utbildning i Lean Produktion HT 2022/ Luleå, Skellefteå

2022-01-13
Chalmers och Luleå Tekniska Universitet håller tillsammans med iTid utbildningen Lean Produktion.

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker som innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen ger förståelse för grundläggande strategier och principer inom lean produktion. Den ger även en grund för fortsatta studier av hur den nya generationens världsledande företag som arbetar enligt en lean affärsstrategi bedriver sin verksamhet.

Läs mer på: Ungapped (ungpd.com)