Chefsdagen i Norr modereras av iTid:are

2023-03-17
Ett hållbart ledarskap handlar inte bara om att leda verksamheten i en hållbar riktning utan också ett ledarskap som gör att både chefer och medarbetare kan skapa goda resultat över tid

Årets chefsdag i Norr, som anordnas i Skellefteå, modereras i år av våra konsulter Pernilla Lirell och Magnus Olsson.