Coronavirusets effekt på försörjningskedjor

2020-03-15
När coronaviruset sprider oro, påverkas också våra butikers försörjningskedjor p.g.a. bunkring av viss mat och varor. Intressant att notera är hur detta köpbeteende mest troligt också kommer påverka på längre sikt, ur ett teoretiskt perspektiv.

MSB rekommenderar att vi alla ska ha ungefär en veckas matförråd och därutöver fortsätta med vårt normala konsumtionsmönster. Än så länge ser man inga tendenser på störningar i leveranskedjan till följd av Coronaviruset, men faktum är att det är mycket bättre att vi fortsätter som vanligt för alla, eftersom matvarukedjor och apotek riskerar att utsättas för en så kallad bullwhip-effekt. Detta är en följdeffekt av att vi så drastiskt förändrar vårt konsumtionsmönster, dvs att vi nu bunkrar t.ex. torrvaror och toalettpapper.

Butikskedjornas försörjningskedjor är sannolikt inte riggade för detta köpmönster förutom vid våra normala högtider såsom jul och påsk. Det innebär att de sannolikt kommer få stora brister i sina centrallager på kort sikt, vilket kommer trigga leverantörer längre ned i försörjningskedjan som inte heller är riggade för den enorma ökningen av efterfrågan. Resultatet kommer då att bli stora restorder. Längre fram när alla lugnar ner sig i denna hysteri, så kommer den s.k. bullwhip-effekten när leverantörerna ”hinner ikapp” med produktionen. Då kommer leveranser och centrallager överfyllas med varor, som det inte längre finns en efterfrågan på. Personal får jobba övertid med risk för skador och onödigt mycket slöseri.