Daglig styrning och ledarskap på Komatsu Forest Umeå

2020-01-11
Komatsu Forest eftermarknad förbättrar sina administrativa flöden

iTid kommer under våren stötta Komatsu Forests avdelning för eftermarknad i förbättring av de administrativa flödena.

I uppdraget ingår utbildning och coaching för bl.a. värdeflödeskartläggning, daglig styrning och ett stöttande ledarskap.