En framtid där vi bor

2022-11-04
Boliden Rönnskärs resa in i framtiden

Vi på iTid har fått i uppdrag att vara del i Boliden Rönnskärs resa in i framtiden.

Boliden Rönnskär arbetar med stor entusiasm och medvetenhet mot ett modernare smältverk