Färdplan 2045

2021-01-29
Jarkko Erikshammar var talare på Seminariet ” Färdplan 2045 – Hur kan vi öka hållbarheten på byggarbetsplatsen?” anordnat av Byggföretagen. Jarkko presenterade hur vi kan reducera avfallsmängd med omvänd logistik och på det sättet skapa säkrare och mer hållbara byggarbetsplatser.

Läs mer om Färdplan 2045 här: https://byggforetagen.se/fardplan-2045/